13 T6, 2020

Hạn làm nhà: nguyên nhân và cách hóa giải

“Gần nhà con có một gia đình làm nhà xong thì con trai cả bị điên rồi chết. Sau đó, gia đình họ đi xem thì được coi là chết trùng tang và họ mời rất nhiều thầy cúng về lễ. Nhưng sau đó, nhà họ lại bị thêm mấy người điên nữa. Gia đình lại tiếp tục đi mời các thầy cúng. Các thầy cúng nói rằng nghiệp nhà họ nặng lắm không thể giải được. Cả gia đình rất lo lắng và sợ hãi không biết phải làm sao. Xin thầy cho con hỏi nhà họ bị nghiệp gì mà khổ như vậy và cần phải làm gì bây giờ ạ ? Kính mong Thầy cho họ lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy.” Liệu theo quan điểm của đạo Phật, hạn làm nhà có đúng không? Nếu đúng, nguyên nhân và cách hóa giải hạn là gì?

300 0
10

13 T6, 2020

Hạn làm nhà: nguyên nhân và cách hóa giải

“Gần nhà con có một gia đình làm nhà xong thì con trai cả bị điên rồi chết. Sau đó, gia đình họ đi xem thì được coi là chết trùng tang và họ mời rất nhiều thầy cúng về lễ. Nhưng sau đó, nhà họ lại bị thêm mấy người điên nữa. Gia đình lại tiếp tục đi mời các thầy cúng. Các thầy cúng nói rằng nghiệp nhà họ nặng lắm không thể giải được. Cả gia đình rất lo lắng và sợ hãi không biết phải làm sao. Xin thầy cho con hỏi nhà họ bị nghiệp gì mà khổ như vậy và cần phải làm gì bây giờ ạ ? Kính mong Thầy cho họ lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy.” Liệu theo quan điểm của đạo Phật, hạn làm nhà có đúng không? Nếu đúng, nguyên nhân và cách hóa giải hạn là gì?

300 0
10

Bình luận (0)