02 T11, 2021

Gia đình thường gặp chuyện xui xẻo có phải do người âm quấy phá?

Câu hỏi: "Nhà con ở gần nghĩa địa và mấy năm nay gặp phải rất nhiều khó khăn. Có phải do phần âm nặng không ạ? Và cách hóa giải như nào ạ?"

277 0
13

02 T11, 2021

Gia đình thường gặp chuyện xui xẻo có phải do người âm quấy phá?

Câu hỏi: "Nhà con ở gần nghĩa địa và mấy năm nay gặp phải rất nhiều khó khăn. Có phải do phần âm nặng không ạ? Và cách hóa giải như nào ạ?"

277 0
13

Bình luận (0)