02 T11, 2021

Gia đình thường gặp chuyện xui xẻo có phải do người âm quấy phá?

Nhà con ở cách nghĩa địa khoảng 50m, nhiều người nói với con rằng khu đất nhà con rất nhiều ma và họ rất đói. Gia đình con mấy năm nay gặp phải rất nhiều khó khăn. Có phải do phần âm nặng quá không?

277 0
13

02 T11, 2021

Gia đình thường gặp chuyện xui xẻo có phải do người âm quấy phá?

Nhà con ở cách nghĩa địa khoảng 50m, nhiều người nói với con rằng khu đất nhà con rất nhiều ma và họ rất đói. Gia đình con mấy năm nay gặp phải rất nhiều khó khăn. Có phải do phần âm nặng quá không?

277 0
13

Bình luận (0)