21 T5, 2020

Duyên, nghiệp gì dẫn đến bệnh tật? Làm sao để chuyển nghiệp?

Nếu đã có nghiệp thì chúng ta không thể trách trời hoặc mong chờ ai giúp mình được. Mà chính chúng ta phải tu tập để chuyển hóa nghiệp của mình

8016 84
360

Bình luận (84)