24 T4, 2019

Cúng Giao thừa giết gà có tội hay không?

Cúng giao thừa bằng những thực phẩm nào thì hợp lí? Có nên sát sinh để cúng hay không? Nếu sát sinh vào ngày Tết thì có tội không?

1 0
1

24 T4, 2019

Cúng Giao thừa giết gà có tội hay không?

Cúng giao thừa bằng những thực phẩm nào thì hợp lí? Có nên sát sinh để cúng hay không? Nếu sát sinh vào ngày Tết thì có tội không?

1 0
1

Bình luận (0)