Cúng dường Phật là trợ duyên cho những người đến chùa, mong muốn họ khởi được lòng tôn kính Phật; cúng dường Pháp là đưa những lời Phật dạy đến với mọi người, khiến cho người người biết bỏ ác làm lành, làm lợi ích cho số đông, mang lại hạnh phúc cho thế gian; cúng dường Tăng là để Tăng chúng duy trì được lời Phật dạy, làm cho chúng sinh thấy rằng giáo Pháp của Phật đưa đến an vui, và tạo điều kiện cho chư Tăng tập trung tu hành, đắc quả giải thoát. Cho nên, cúng dường Tam Bảo được phước báu vô cùng thù thắng!

Cúng Dường Tam Bảo thế nào để được lợi ích nhất?

Vậy cúng dường Tam Bảo có cần bạch Phật không? Hay chỉ bỏ vào hòm công đức là được lợi ích?
Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh qua video sau trên đây!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Các bài bạn nên xem:

Lợi Ích Từ Việc Hoan Hỷ Với Sự Cúng Dường

Hộ Trì Tam Bảo – Công Đức và Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia

Người Xuất Gia Đón Tết Như Thế Nào?

Chân Thật Xuất Gia Cứu Được Bảy Đời Cha Mẹ?

Câu chuyện cảm động: Người mẹ trẻ vượt mưa rét quyết tâm đưa con về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài