[Video “Công đức tán dương chư Phật và ý nghĩa danh hiệu của các vị Phật” được trích trong pháp thoại “Xưng danh hiệu chư Phật Kinh Địa Tạng giảng giải” được đăng tải vào năm 2015]
Từ thuở quá khứ đến nay, đã có hằng hà sa số chư Phật ra đời. Các vị Phật đều có tên, danh hiệu của mình. Đó là danh hiệu cao quý, chứa đựng tất cả các đức của Phật (gọi là Phật đức). Vì thế, ai ca ngợi, tán dương Phật đức thì đều được công đức và phước báu.

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Nghe đến danh hiệu của các Đức Phật, chúng ta cũng được rất nhiều lợi ích. Ví như trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có dạy rằng: “Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thoát qua lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời cõi Dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm.”
Vậy, tán dương chư Phật có công đức như thế nào? Danh hiệu của các vị Phật có ý nghĩa gì?
Trong video “Công đức tán dương chư Phật và ý nghĩa danh hiệu của các vị Phật” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *