23 T6, 2021

Con cái nghiện ngập, cha mẹ phải làm gì để chuyển hóa?

“Con kính chào Thầy ạ! … Con trai của con sinh năm 1976, nó nghiện rượu quá nặng, suốt ngày say xỉn. Con đã dùng nhiều hình thức và khuyên bảo nhưng không có biến chuyển gì. Nay con xin nhờ Thầy giảng giúp con, nghiệp báo của con với con trai con như thế nào?...

1272 17
78

23 T6, 2021

Con cái nghiện ngập, cha mẹ phải làm gì để chuyển hóa?

“Con kính chào Thầy ạ! … Con trai của con sinh năm 1976, nó nghiện rượu quá nặng, suốt ngày say xỉn. Con đã dùng nhiều hình thức và khuyên bảo nhưng không có biến chuyển gì. Nay con xin nhờ Thầy giảng giúp con, nghiệp báo của con với con trai con như thế nào?...

1272 17
78

Bình luận (17)