25 T11, 2021

Con bất hiếu phải làm thế nào để bù đắp cho cha mẹ?

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu” - Lời Phật dạy chúng ta vẫn thường nghe. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh người con bạc đãi, ăn nói cộc cằn, chơi bời làm cha mẹ phải buồn, phải khổ. Những người con bất hiếu như thế, liệu có cách nào để bù đắp cho cha mẹ không?

141 1
6

25 T11, 2021

Con bất hiếu phải làm thế nào để bù đắp cho cha mẹ?

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu” - Lời Phật dạy chúng ta vẫn thường nghe. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh người con bạc đãi, ăn nói cộc cằn, chơi bời làm cha mẹ phải buồn, phải khổ. Những người con bất hiếu như thế, liệu có cách nào để bù đắp cho cha mẹ không?

141 1
6

Bình luận (1)