04 T6, 2022

Cây nêu có giúp xua đuổi tà ma, quỷ quái? - Chuyện cây nêu ngày Tết

Tại vùng quê nhà bà ngoại con ở, vào mỗi dịp Tết đến, người dân có phong tục trồng cây nêu trước cửa nhà. Người dân có quan niệm việc trồng cây nêu trước cửa nhà sẽ xua đuổi tà ma quỷ quái đến quấy phá. Tuy nhiên, con được biết cành cây, cây cỏ,... thì đều có chúng sinh nương gá và việc mình chặt cây như vậy sẽ động tới chúng sinh đang trú ngụ tại cây đó. Việc chặt cây tre để làm cây nêu như vậy thì có xua đuổi được tà ma quỷ quái thật không hay là rước thêm các chúng sinh đang trú ngụ ở cây đó vào nhà?

87 1

04 T6, 2022

Cây nêu có giúp xua đuổi tà ma, quỷ quái? - Chuyện cây nêu ngày Tết

Tại vùng quê nhà bà ngoại con ở, vào mỗi dịp Tết đến, người dân có phong tục trồng cây nêu trước cửa nhà. Người dân có quan niệm việc trồng cây nêu trước cửa nhà sẽ xua đuổi tà ma quỷ quái đến quấy phá. Tuy nhiên, con được biết cành cây, cây cỏ,... thì đều có chúng sinh nương gá và việc mình chặt cây như vậy sẽ động tới chúng sinh đang trú ngụ tại cây đó. Việc chặt cây tre để làm cây nêu như vậy thì có xua đuổi được tà ma quỷ quái thật không hay là rước thêm các chúng sinh đang trú ngụ ở cây đó vào nhà?

87 1
5

Bình luận (1)