04 T2, 2021

Chuyện bịt gương đêm giao thừa để tà ma không đến liệu có đúng?

Năm nào cũng vậy, bố mẹ con cứ chiều 30 Tết dọn dẹp nhà cửa xong là lấy giấy, báo ra để che kín gương và những cánh cửa kính. Bố mẹ con bảo giao thừa là...

59 3
18

04 T2, 2021

Chuyện bịt gương đêm giao thừa để tà ma không đến liệu có đúng?

Năm nào cũng vậy, bố mẹ con cứ chiều 30 Tết dọn dẹp nhà cửa xong là lấy giấy, báo ra để che kín gương và những cánh cửa kính. Bố mẹ con bảo giao thừa là...

59 3
18

Bình luận (3)