15 T3, 2021

Câu nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" có trái luật nhân quả?

Dân gian có câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, để nói rằng, nếu cha mẹ làm điều thất đức thì con sẽ bị vạ lây, cả đời phải chịu khổ sở. Nhưng điều này liệu có mâu thuẫn với luật nhân quả, “ai làm nấy chịu”?

3139 2
48

15 T3, 2021

Câu nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" có trái luật nhân quả?

Dân gian có câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, để nói rằng, nếu cha mẹ làm điều thất đức thì con sẽ bị vạ lây, cả đời phải chịu khổ sở. Nhưng điều này liệu có mâu thuẫn với luật nhân quả, “ai làm nấy chịu”?

3139 2
48

Bình luận (2)