15 T3, 2021

Câu nói "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" có trái luật nhân quả?

Câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” có ý nghĩa là cha mẹ làm điều thất đức thì con sẽ bị vạ lây, cả đời phải chịu khổ. Điều này có trái luật nhân quả?

3139 2
55

Bình luận (2)