Với tinh thần đạo Phật, chúng ta có thể chuyển nghiệp ngay trong hiện tại. Nếu biết cách chuyển nghiệp, chúng ta sẽ làm cho cuộc đời mình bớt những nỗi khổ, niềm đau, hướng đến nơi hạnh phúc.
Nhiều người nghĩ rằng thật khó để chuyển nghiệp, khi chúng sinh trong cõi Sa bà này cứ gây thù kết oán nhau:
Câu hỏi: “… có vấn đề hiện con vẫn chưa hiểu rõ: Ví dụ đời này con giết một con chó trước, đời sau con và con chó ấy gặp lại nhau. Theo luật nhân quả thì con phải bị con vật ấy đòi lại mạng là đúng. Nhưng nếu con chó đó giết con thì nó phải chịu quả báo của việc sát sinh. Sau này con lại tiếp tục báo oán nó, rồi nó lại báo oán lại con. Như vậy thì nghiệp báo của con và con chó đó bao giờ mới dừng? Và khi con là người giết con chó trước như vậy thì có công bằng với nó hay không ạ?”
Để lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video “Cách để chuyển nghiệp” trên đây.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài