30 T9, 2021

Bị bóng đè khi ngủ: nguyên nhân và cách khắc phục

Con thường xuyên bị bóng đè và mất ngủ, tần suất ngày càng nhiều lên. Con cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng. Mong Thầy chỉ dẫn để cho con thoát được cái bóng và không bị nó đè nữa ạ.

282 0
6

30 T9, 2021

Bị bóng đè khi ngủ: nguyên nhân và cách khắc phục

Con thường xuyên bị bóng đè và mất ngủ, tần suất ngày càng nhiều lên. Con cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng. Mong Thầy chỉ dẫn để cho con thoát được cái bóng và không bị nó đè nữa ạ.

282 0
6

Bình luận (0)