30 T9, 2021

Bị bóng đè khi ngủ: nguyên nhân và cách khắc phục

"Con bị bóng đè và mất ngủ, tần suất ngày càng nhiều. Dù con đã làm mọi cách nhưng cũng không hết. Con mong Thầy chỉ cho con cách thoát cái bóng đè này ạ"

329 0
13

30 T9, 2021

Bị bóng đè khi ngủ: nguyên nhân và cách khắc phục

"Con bị bóng đè và mất ngủ, tần suất ngày càng nhiều. Dù con đã làm mọi cách nhưng cũng không hết. Con mong Thầy chỉ cho con cách thoát cái bóng đè này ạ"

329 0
13

Bình luận (0)