Trong truyện Phật giáo còn lưu câu chuyện về một vị Tăng chỉ vì trả lời sai một câu mà đọa làm thân chồn 500 kiếp. Chỉ đến khi được Thiền sư Bách Trượng giúp thì mới thoát được nghiệp làm thân chồn.
Vậy vị Tăng này đã trả lời sai câu gì?
Thiền sư Bách Trượng đã giúp con chồn này thế nào?
Hãy nghe video dưới đây để tìm câu trả lời các bạn nhé!

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài