20 T1, 2022

3 điều kiêng kỵ khi lau dọn ban thờ - Đúng hay sai?

Câu hỏi: “Con bạch Thầy, hôm trước nhà con có bà gì ở xa mới về, bà cũng là người chuyên lo việc thờ cúng nên mẹ con mới mời bà sang hướng dẫn việc thờ cúng. … Con bạch Thầy, không biết những điều trên có đúng không? Và nếu đúng mà nhà con đã lỡ phạm phải rồi thì giờ con phải làm sao ạ? Mong Thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cảm tạ Thầy ạ.”

318 0

20 T1, 2022

3 điều kiêng kỵ khi lau dọn ban thờ - Đúng hay sai?

Câu hỏi: “Con bạch Thầy, hôm trước nhà con có bà gì ở xa mới về, bà cũng là người chuyên lo việc thờ cúng nên mẹ con mới mời bà sang hướng dẫn việc thờ cúng. … Con bạch Thầy, không biết những điều trên có đúng không? Và nếu đúng mà nhà con đã lỡ phạm phải rồi thì giờ con phải làm sao ạ? Mong Thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cảm tạ Thầy ạ.”

318 0
7

Bình luận (0)