23 T6, 2022

"10 vạn câu hỏi vì sao" của các bạn nhỏ gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, các bạn khóa sinh đã được nghe quý Thầy dạy về đạo đức, nhân quả, ... Sau buổi giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh vào ngày thứ 6 của khóa tu, các con đã chạy ùa tới Sư Phụ và hỏi rất nhiều câu hỏi đáng yêu và thú vị.

1398 6
39

Bình luận (6)