28 T4, 2022

Xúc động cuộc hội ngộ nhân duyên giữa Thầy Thích Trúc Thái Minh và người tài xế Taxi

đúng là người có duyên ắt sẽ gặp mặt, chú bất ngờ được gặp Thầy 2 lần trong những nhân duyên đặc biệt.

85 2
16

Bình luận (2)