15 T2, 2021

Xuất hành ngày mùng 5 có dễ gặp xui xẻo?

Nói về việc ngày giờ này, dân gian cũng có câu “Mùng 5, 14, 30, đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”. Chính vì thế, người Việt thường không chọn xuất hành...

6 0
1

15 T2, 2021

Xuất hành ngày mùng 5 có dễ gặp xui xẻo?

Nói về việc ngày giờ này, dân gian cũng có câu “Mùng 5, 14, 30, đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”. Chính vì thế, người Việt thường không chọn xuất hành...

6 0
1

Bình luận (0)