22 T11, 2023

10 năm khổ sở vì bị bóng đè, cuối cùng người phụ nữ đã tìm ra lối thoát

Bị bóng đè suốt nhiều năm, người phụ nữ này đã tìm đến bói toán và hầu đồng mà không khỏi. Nhưng nhờ vào Phật Pháp, chị ấy đã thoát khỏi sau 10 năm bị bóng đè.

58 0
6

Bình luận (0)