08 T10, 2023

Chấm dứt 60 năm bị BÓNG ĐÈ, МА TRÊU sau pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám và tu Phật Pháp

Người phụ nữ 82 tuổi bị bóng đè, gặp ác mộng, ma trêu trong suốt 60 năm, vô cùng khổ sở và sợ hãi. Sau khi tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng, bà đã khỏi hẳn những hiện tượng trên.

134 0
4

Bình luận (0)