04 T11, 2022

Vía là gì? “Người nặng vía” mang tới điều xui xẻo là đúng hay sai?

Con thấy ở trên mạng họ thường rủ nhau đi xin “vía” hoặc là “trộm vía” ạ. Nhưng “vía” là gì ạ? “Xin vía” có giúp được như họ xin không ạ? Con mong Sư Phụ giải đáp cho con

235 0

04 T11, 2022

Vía là gì? “Người nặng vía” mang tới điều xui xẻo là đúng hay sai?

Con thấy ở trên mạng họ thường rủ nhau đi xin “vía” hoặc là “trộm vía” ạ. Nhưng “vía” là gì ạ? “Xin vía” có giúp được như họ xin không ạ? Con mong Sư Phụ giải đáp cho con

235 0
7

Bình luận (0)