04 T6, 2022

Vì sao có người khi sống không tin nhân quả, khi chết lại biết tội phước để tìm con cháu nương nhờ?

"Người thân của mình khi sống không tin nhân quả, thì làm sao sau khi chết lại có thể biết được tội phước mà tìm về con cháu để nương nhờ, cầu cứu ạ?"

440 0
11

04 T6, 2022

Vì sao có người khi sống không tin nhân quả, khi chết lại biết tội phước để tìm con cháu nương nhờ?

"Người thân của mình khi sống không tin nhân quả, thì làm sao sau khi chết lại có thể biết được tội phước mà tìm về con cháu để nương nhờ, cầu cứu ạ?"

440 0
11

Bình luận (0)