09 T11, 2022

Vì sao có người cảm giác sợ hãi khi vào cửa Phật?

Mẹ con là người có khả năng ngoại cảm, có thể nghe nhìn được người âm nói chuyện, được vong linh người âm ốp bóng,... Con xin Sư Phụ giải thích tại sao mẹ con lại như vậy ạ?

803 0
11

09 T11, 2022

Vì sao có người cảm giác sợ hãi khi vào cửa Phật?

Mẹ con là người có khả năng ngoại cảm, có thể nghe nhìn được người âm nói chuyện, được vong linh người âm ốp bóng,... Con xin Sư Phụ giải thích tại sao mẹ con lại như vậy ạ?

803 0
11

Bình luận (0)