08 T9, 2023

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 68 (Nên nghe)

Câu 1: Sống và tu tập thế nào để có được tâm bình an? Câu 2: Tình duyên lận dận, không thể yêu và không thể lấy được ai có phải do duyên âm tác động? Câu 3: Vì sao con rất thương mẹ nhưng khi mẹ mất con lại thấy thanh thản?

9 0

08 T9, 2023

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 68 (Nên nghe)

Câu 1: Sống và tu tập thế nào để có được tâm bình an? Câu 2: Tình duyên lận dận, không thể yêu và không thể lấy được ai có phải do duyên âm tác động? Câu 3: Vì sao con rất thương mẹ nhưng khi mẹ mất con lại thấy thanh thản?

9 0
0

Bình luận (0)