08 T9, 2023

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 68 (Nên nghe)

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 68", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp 3 câu hỏi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe!

24 0
1

Bình luận (0)