27 T4, 2020

Tuổi thọ có cho được không? Làm thế nào để giúp người khác kéo dài tuổi thọ?

Câu hỏi của bạn Yến Nguyễn gửi đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng thể hiện nguyện vọng này: “Con rất yêu mẹ con. Con muốn lấy 10 tuổi trong số tuổi thọ của con để cho mẹ thì liệu mẹ con có nhận được không ạ?” Vậy, tuổi thọ có cho được không? Làm thế nào để giúp người khác kéo dài tuổi thọ? Trong video vấn đáp Phật Pháp do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử sẽ hiểu thêm về tuổi thọ của chúng ta dưới góc nhìn đạo Phật.

483 14
44

27 T4, 2020

Tuổi thọ có cho được không? Làm thế nào để giúp người khác kéo dài tuổi thọ?

Câu hỏi của bạn Yến Nguyễn gửi đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng thể hiện nguyện vọng này: “Con rất yêu mẹ con. Con muốn lấy 10 tuổi trong số tuổi thọ của con để cho mẹ thì liệu mẹ con có nhận được không ạ?” Vậy, tuổi thọ có cho được không? Làm thế nào để giúp người khác kéo dài tuổi thọ? Trong video vấn đáp Phật Pháp do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử sẽ hiểu thêm về tuổi thọ của chúng ta dưới góc nhìn đạo Phật.

483 14
44

Bình luận (14)