28 T7, 2022

Trẻ hay quấy khóc có phải do tâm linh tác động? Làm sao để khắc phục?

"..Con nghĩ không biết có phải nó khóc dạ đề hay là có những vong linh quấy nó. Con cũng muốn tụng kinh sám hối, được không ạ?"

1096 2
15

28 T7, 2022

Trẻ hay quấy khóc có phải do tâm linh tác động? Làm sao để khắc phục?

"..Con nghĩ không biết có phải nó khóc dạ đề hay là có những vong linh quấy nó. Con cũng muốn tụng kinh sám hối, được không ạ?"

1096 2
15

Bình luận (2)