28 T7, 2022

Trẻ hay quấy khóc có phải do tâm linh tác động? Làm sao để khắc phục?

"..Con nghĩ không biết có phải con của con khóc dạ đề hay là có những vong linh quấy nó. Con xin Thầy tư vấn giúp con với ạ?"

1144 2
19

Bình luận (2)