04 T3, 2019

Thờ bát hương thế nào cho đúng?

Cô ấy đi xem bói, thầy bói nói rằng: Cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ 3 bát hương rồi, ...

221 0
10

04 T3, 2019

Thờ bát hương thế nào cho đúng?

Cô ấy đi xem bói, thầy bói nói rằng: Cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ 3 bát hương rồi, ...

221 0
10

Bình luận (0)