02 T12, 2019

Thắp hương không cháy hết có điềm báo gì?

Đôi khi cây hương bị tắt khiến nhiều người nảy sinh ý nghĩ đó là điềm báo không hay sắp xảy ra, vậy quan niệm thắp hương không cháy hết có đáng lo không?

1288 0

02 T12, 2019

Thắp hương không cháy hết có điềm báo gì?

Đôi khi cây hương bị tắt khiến nhiều người nảy sinh ý nghĩ đó là điềm báo không hay sắp xảy ra, vậy quan niệm thắp hương không cháy hết có đáng lo không?

1288 0
7

Bình luận (0)