01 T2, 2020

Tâm nguyện độ người xuất gia

"Khi mà đủ duyên về chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm..."

2356 3
71

01 T2, 2020

Tâm nguyện độ người xuất gia

"Khi mà đủ duyên về chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm..."

2356 3
71

Bình luận (3)