04 T11, 2022

Tác hại của bùa yêu và cách hóa giải bùa yêu

Thầy cho con hỏi là người bị bùa yêu làm cho đau đớn thì có cách gì để hóa giải được không Thầy?” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

581 1
18

04 T11, 2022

Tác hại của bùa yêu và cách hóa giải bùa yêu

Thầy cho con hỏi là người bị bùa yêu làm cho đau đớn thì có cách gì để hóa giải được không Thầy?” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

581 1
18

Bình luận (1)