25 T11, 2021

Phụ nữ cần làm gì để tích phúc cho con?

Nhân gian ta thường nói "Phúc đức tại mẫu", ý chỉ rằng con cái sau này sung sướng hay khổ cực, giàu sang hay hèn mọn đều do phúc đức của người mẹ. Đạo Phật nhìn nhận điều này thế nào? Người mẹ cần làm những gì để tích phúc cho con cái được hưởng?

10 0
0

25 T11, 2021

Phụ nữ cần làm gì để tích phúc cho con?

Nhân gian ta thường nói "Phúc đức tại mẫu", ý chỉ rằng con cái sau này sung sướng hay khổ cực, giàu sang hay hèn mọn đều do phúc đức của người mẹ. Đạo Phật nhìn nhận điều này thế nào? Người mẹ cần làm những gì để tích phúc cho con cái được hưởng?

10 0
0

Bình luận (0)