22 T11, 2021

Phật tử chùa Ba Vàng kính tri ân Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng nhân dịp 20/11

Kính tri ân Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng nhân dịp 20/11

265 0
7

Bình luận (0)