27 T5, 2020

Phật dạy 4 nghề tà mạng người đệ tử Phật cần phải tránh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải về những nghề tà mạng mà Đức Phật dạy người đệ tử cần phải tránh để không bị nhận quả báo đau khổ.

239 1
20

Bình luận (1)