12 T11, 2022

Pháp thoại: Người bị quỷ thần quấy nhiễu

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi pháp thoại "Người bị quỷ thần quấy nhiễu" dưới sự giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhé!

752 1
25

12 T11, 2022

Pháp thoại: Người bị quỷ thần quấy nhiễu

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi pháp thoại "Người bị quỷ thần quấy nhiễu" dưới sự giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhé!

752 1
25

Bình luận (1)