01 T6, 2020

Nỗi nhớ Sư Phụ của chàng họa sĩ trẻ được gửi vào trong tranh

Vì nhớ chùa, nhớ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chàng họa sĩ trẻ Phùng Văn Lam đã tự mình vẽ một bức chân dung Sư Phụ cho thỏa nỗi nhớ mong...

12 1
4

Bình luận (1)