19 T6, 2020

Nói mơ khi ngủ có phải hiện tượng tâm linh?

Nói mơ hay nói mớ khi ngủ là hiện tượng xảy ra với nhiều người. Vậy nói mớ trong khi ngủ có phải là hiện tượng tâm linh không?

1300 1
24

Bình luận (1)