24 T11, 2018

Nguyện làm giọt nước thanh thủy

Thầy cũng sẽ nguyện làm một giọt nước thanh thủy để mọi người bớt khô khát, bớt nóng nực, tâm hồn được mát mẻ, được thanh lương.

4064 17
118

24 T11, 2018

Nguyện làm giọt nước thanh thủy

Thầy cũng sẽ nguyện làm một giọt nước thanh thủy để mọi người bớt khô khát, bớt nóng nực, tâm hồn được mát mẻ, được thanh lương.

4064 17
118

Bình luận (17)