24 T11, 2018

Nguyện làm giọt nước thanh thủy

Thầy cũng có duyên, trước ngày Thầy đi xuất gia, Thầy cũng được làm thầy giáo ở trên bục giảng của trường Đại học. Đó cũng là cái duyên, Thầy cũng không nghĩ....

4064 17
116

24 T11, 2018

Nguyện làm giọt nước thanh thủy

Thầy cũng có duyên, trước ngày Thầy đi xuất gia, Thầy cũng được làm thầy giáo ở trên bục giảng của trường Đại học. Đó cũng là cái duyên, Thầy cũng không nghĩ....

4064 17
116

Bình luận (17)