05 T12, 2020

Hai món quà quý báu của chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã nói chùa Ba Vàng có 2 món quà rất quý. Vậy 2 món quà đó là gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

122 0
16

05 T12, 2020

Hai món quà quý báu của chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã nói chùa Ba Vàng có 2 món quà rất quý. Vậy 2 món quà đó là gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

122 0
16

Bình luận (0)