05 T12, 2020

Hai món quà quý báu của chùa Ba Vàng

Tuy đang trong thời gian tĩnh tu nhưng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành thời gian ra gặp gỡ và động viên các bạn. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã nói chùa Ba Vàng có 2 món quà rất quý.

122 0
15

Bình luận (0)