17 T10, 2018

Kiếp người này có ý nghĩa gì?

Kính mời quý Phật tử, các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về kiếp người này và những mong mỏi của Thầy trên con đường xuất gia

2134 22
151

17 T10, 2018

Kiếp người này có ý nghĩa gì?

Kính mời quý Phật tử, các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về kiếp người này và những mong mỏi của Thầy trên con đường xuất gia

2134 22
151

Bình luận (22)