13 T2, 2021

Lời chúc Tết của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhân dịp xuân Tân sửu 2021

Lời chúc Tết của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhân dịp xuân Tân sửu 2021. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây!...

107 2
29

13 T2, 2021

Lời chúc Tết của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhân dịp xuân Tân sửu 2021

Lời chúc Tết của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhân dịp xuân Tân sửu 2021. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây!...

107 2
29

Bình luận (2)