17 T7, 2020

"Nguyện dành cả đời là người ươm mầm đạo đức và trí tuệ cho tuổi trẻ"

“Trái tim Sư Phụ lúc nào cũng hướng tới tuổi trẻ, mong sao tuổi trẻ là những đóa hoa tỏa hương cho cuộc đời này. Đó là điều Sư Phụ mong muốn gửi tới các con...

353 47
179

17 T7, 2020

"Nguyện dành cả đời là người ươm mầm đạo đức và trí tuệ cho tuổi trẻ"

“Trái tim Sư Phụ lúc nào cũng hướng tới tuổi trẻ, mong sao tuổi trẻ là những đóa hoa tỏa hương cho cuộc đời này. Đó là điều Sư Phụ mong muốn gửi tới các con...

353 47
179

Bình luận (47)