26 T8, 2023

Muốn sống khỏe và sống lâu cần giữ gìn 3 bảo vật này

Trong cơ thể mỗi người ai cũng có 3 bảo vật quý báu. Ai mà hoang phí nó nhiều thì người đó sẽ suy kiệt, thọ mạng sẽ ngắn, trí tuệ không phát triển. Đó là gì?

44 0
7

Bình luận (0)