14 T2, 2021

Mừng thọ thế nào để ông bà sống lâu, sống khỏe?

Con kính bạch Sư Phụ. Năm nay ông ngoại con mừng thọ nhưng gia đình con không theo Phật, chỉ có mình con quy y Phật. Con muốn bạch Sư Phụ, con phải ứng xử thế nào để không mắc phải nghiệp sát sinh khi phụ giúp công việc? Và con phải làm gì để ông bà con được trường thọ ạ. Con xin tri ân công đức Sư Phụ ạ!

340 1
24

14 T2, 2021

Mừng thọ thế nào để ông bà sống lâu, sống khỏe?

Con kính bạch Sư Phụ. Năm nay ông ngoại con mừng thọ nhưng gia đình con không theo Phật, chỉ có mình con quy y Phật. Con muốn bạch Sư Phụ, con phải ứng xử thế nào để không mắc phải nghiệp sát sinh khi phụ giúp công việc? Và con phải làm gì để ông bà con được trường thọ ạ. Con xin tri ân công đức Sư Phụ ạ!

340 1
24

Bình luận (1)