14 T2, 2021

Mừng thọ thế nào để ông bà sống lâu, sống khỏe?

Trong lễ mừng thọ, việc sát sinh có thật sự đem lại lợi ích đối với ông bà? Con cháu có thể làm những việc gì để thêm thọ cho ông bà, cha mẹ?

340 1
26

Bình luận (1)