14 T2, 2021

Mừng thọ thế nào để ông bà sống lâu, sống khỏe?

Vậy, việc sát sinh có thật sự đem lại lợi ích đối với ông bà? Nếu không thể tránh được việc sát sinh thì phải làm sao? Con cháu có thể làm những việc...

211 1
22

14 T2, 2021

Mừng thọ thế nào để ông bà sống lâu, sống khỏe?

Vậy, việc sát sinh có thật sự đem lại lợi ích đối với ông bà? Nếu không thể tránh được việc sát sinh thì phải làm sao? Con cháu có thể làm những việc...

211 1
22

Bình luận (1)