24 T11, 2022

Lý giải hiện tượng động mồ, động mả và những điều cần tránh

Từ trước tới giờ con thấy đụng vào xác côn trùng, động vật thì có làm sao đâu mà đụng phải mồ mả con người lại xảy ra chuyện ạ? Con chưa hiểu mong Thầy giải thích cho con.

2778 10
69

24 T11, 2022

Lý giải hiện tượng động mồ, động mả và những điều cần tránh

Từ trước tới giờ con thấy đụng vào xác côn trùng, động vật thì có làm sao đâu mà đụng phải mồ mả con người lại xảy ra chuyện ạ? Con chưa hiểu mong Thầy giải thích cho con.

2778 10
69

Bình luận (10)