28 T10, 2022

Lưu ý khi hộ niệm cho người sắp lâm chung để tránh sai lầm

Sau khi bà con mất có làm lễ và người bên đạo tràng đã đến giúp bà Hộ Niệm, để thi thể bà con ở trên giường tám tiếng sau mới làm thủ tục nhập quan.

393 0
10

28 T10, 2022

Lưu ý khi hộ niệm cho người sắp lâm chung để tránh sai lầm

Sau khi bà con mất có làm lễ và người bên đạo tràng đã đến giúp bà Hộ Niệm, để thi thể bà con ở trên giường tám tiếng sau mới làm thủ tục nhập quan.

393 0
10

Bình luận (0)