05 T7, 2020

Hướng dẫn cách ngồi thiền dành cho người mới bắt đầu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn các bạn khóa sinh cách ngồi thiền trong khóa tu mùa hè lần 2 năm 2019 tại chùa Ba Vàng

678 10
31

Bình luận (10)