03 T11, 2019

Hướng dẫn cách lập bàn thờ Phật đem lại nhiều lợi ích cho gia chủ

Đối với người Phật tử tu tại gia, ngoài việc lên chùa để lễ Phật, học Phật Pháp, thì việc lập bàn thờ Phật tại gia có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự...

13 0
3

03 T11, 2019

Hướng dẫn cách lập bàn thờ Phật đem lại nhiều lợi ích cho gia chủ

Đối với người Phật tử tu tại gia, ngoài việc lên chùa để lễ Phật, học Phật Pháp, thì việc lập bàn thờ Phật tại gia có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự...

13 0
3

Bình luận (0)