19 T7, 2020

Hồn người chết sẽ đi về đâu sau 7-7- 49 ngày? Có trở về nhà không?

Sau khi người đã mất, vong hồn hay linh hồn của người ta thì sẽ tồn tại hay đầu thai như thế nào ạ? Sau 7 ngày, sau 49 ngày hay sau 100 ngày thì nó có hiện tượng như...

756 0
8

19 T7, 2020

Hồn người chết sẽ đi về đâu sau 7-7- 49 ngày? Có trở về nhà không?

Sau khi người đã mất, vong hồn hay linh hồn của người ta thì sẽ tồn tại hay đầu thai như thế nào ạ? Sau 7 ngày, sau 49 ngày hay sau 100 ngày thì nó có hiện tượng như...

756 0
8

Bình luận (0)