08 T7, 2022

Hiểu để kính thương cha mẹ | Kết bạn bốn phương - Khóa tu mùa hè lần 2 - 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Hiểu để kính thương cha mẹ" trong Khóa tu mùa hè lần 2 - Năm 2022. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem.

159 1

08 T7, 2022

Hiểu để kính thương cha mẹ | Kết bạn bốn phương - Khóa tu mùa hè lần 2 - 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Hiểu để kính thương cha mẹ" trong Khóa tu mùa hè lần 2 - Năm 2022. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem.

159 1
5

Bình luận (1)