24 T10, 2022

Gia đình phản đối việc yêu xa, phải làm sao?

Nhà bạn con ở xa nên bố mẹ con chưa đồng ý ạ. Con cũng đã tu tập về nghiệp bị cản trở tình duyên, nên con cũng mong muốn được bạch Sư Phụ giải đáp là con sẽ tu tập như thế nào để bố mẹ con sẽ thuận duyên với chúng con

161 0

24 T10, 2022

Gia đình phản đối việc yêu xa, phải làm sao?

Nhà bạn con ở xa nên bố mẹ con chưa đồng ý ạ. Con cũng đã tu tập về nghiệp bị cản trở tình duyên, nên con cũng mong muốn được bạch Sư Phụ giải đáp là con sẽ tu tập như thế nào để bố mẹ con sẽ thuận duyên với chúng con

161 0
7

Bình luận (0)