24 T10, 2022

Gia đình phản đối việc yêu xa, phải làm sao?

"Con mong muốn được bạch Sư Phụ giải đáp là con sẽ tu tập như thế nào để bố mẹ con sẽ thuận duyên với việc chúng con yêu xa?"

183 0
9

Bình luận (0)